fbpx

Naboinfo

Byggertrinn 1 med rekkehus og leilighetsbygg er nå inne i en fase hvor råbyggene kommer på plass. Det gjenstår fremdeles litt grunnarbeider på rekkehus og leilighetsbygg. Av støyende akiviteter så vil det i oktober være noe sprengningsarbeid i uke 41 og 42 ved leilighetsbygg, og i uke 42-45 vil det være pelearbeider på rekkehus.

Det er et knuseverk på byggeplassen. Knuseverket vil forsatt være i drift i uke 41 og uke 42.

Vi har hatt møte med kommunen vedr støy og støv som er meldt inn til kommunen fra Barnehage og naboer. Når det gjelder støy så er det konstant støy fra byggeplass, men vi har ingen indikasjoner på at tillatt grenseverdier overskrides. Forenklede målinger er gjennomført på plassen og i umiddelbar nærhet til støykilder. Så langt har vi ikke registrert verdier over tillatte grenser. På det jevne så er støynivået på byggeplass for tiden ca 65 desibel. Når pelearbeider gjennomføres så vil «slaglyden» oppleves som støyende, og muligens irriterende. Støynivået ligger godt under grenserverdier, og er kortvarig  intervallpreget støy. Opplevelse av lyd fra byggeplass er også avhengig av vindretninger og vindstyrke. Dette gjør at støy kan oppleves annerledes fra dag til dag.

Når det gjelder støv så feies hovedvei på byggeplass ved behov. Er det nedbør så blir det ikke støv på og fra byggeplass. Knuseverk er utstyrt med vanningsanlegg for å minimere støv. Finstøv fra knuseverket er ufarlig og er fra rene stenmasser. Hvilken retning støvet bærer er avhengig av vindretning og vindstyrke ved tørrvær.

Byggeplass vil være opplyst i tiden fremover.

Normal arbeidstid er fra kl. 07.00 – 19.00 mandag til fredag. Lørdager fra kl. 08.00 til 16.00.

Det vil også forekomme arbeider på lørdager fremover.

Det vil være visning for potensielle kjøpere til resterende rekkehus på søndager, i først omgang ut oktober.

Byggeplass har kameraovervåkning.

 

 

 

 

KONTAKT VÅRE MEGLERE OM SJØHAGEN BRYGGE

Andreas Thoring
ANDREAS THORING
Eiendomsmegler MNEF
Tel: 918 21 500
E-post
Mats Måleng
MATS MÅLENG
Eiendomsmegler MNEF
Tel: 977 19 559
E-post