fbpx

Live bilde fra webkamera

Byggekamera

Webkamera & naboinfo

Byggertrinn 1 med rekkehus og leilighetsbygg er nå inne i en fase hvor råbygg prosessen er snart ferdigstilt, og infrastruktur inn til området er godt i gang. Stillas rundt bygg vil også videre ha inndekking. Denne inndekkingen kan lage litt støy hvis det blåser mye. Inndekkede stillaser vil det være frem til august.  Det vil også i april-mai komme stillaser opp rundt leilighetsbygg. Byggeplass vil ikke ha sommerferie.

Ifm med etablering av infrastrukstur inn til området så vil kulpeveien delvis stengt og kun gruslagt i en periode fremover. Det vil også i en kortere periode i april -mai være stengt /begrenset ferdsel på Kongeveien (gangvei til/fra buss/tog). Det foregår i april sprengningsarbeider i kulpevei.  Arbeider ved Kulpebekken er ifm fremføring av strøm til området. Det vil være gravearbeider langs Osloveien i april-mai.  Vi har et nært samarbeid med Sjøhagen barnehage i prosessen som berører drift av barnehage.

Mulig lukt ved nedrigging, Norsk Spesialolje AS, avd. Kambo.

Norsk Spesialolje sin virksomhet / tankanlegg med adresse Kulpeveien 23 er i en avviklingsprosess. Virksomheten informerer herved om at det i tiden framover kan bli noe lukt i forbindelse med rengjøring og tømming av bunnslam for de største tankene. Et arbeid som er helt nødvendig før tankene kan kondemneres.

Norsk Spesialolje beklager ulemper med eventuell lukt fra tankanlegget i nedriggingsfasen for tankene, og vil gjøre sitt ytterste for å unngå dette.

Det vil i april-mai foregå rivearbeider av driftsbygninger til NSO.

Vi har hatt møte med kommunen vedr støy og støv som er meldt inn til kommunen fra Barnehage og naboer. Når det gjelder støy så er det konstant støy fra byggeplass, men vi har ingen indikasjoner på at tillatt grenseverdier overskrides. Forenklede målinger er gjennomført på plassen og i umiddelbar nærhet til støykilder. Så langt har vi ikke registrert verdier over tillatte grenser. På det jevne så er støynivået på byggeplass for tiden ca 65 desibel. Støynivået ligger godt under grenserverdier, og er kortvarig  intervallpreget støy. Opplevelse av lyd fra byggeplass er også avhengig av vindretninger og vindstyrke. Dette gjør at støy kan oppleves annerledes fra dag til dag.

Når det gjelder støv så vil det gjøres tiltak på overflater får å begrense omfanget. Det vil frem til høsten være grusveier inne på byggeplass og i Kulpeveien.  Er det nedbør så blir det ikke støv på og fra byggeplass. Hvilken retning støvet bærer er avhengig av vindretning og vindstyrke ved tørrvær.

Normal arbeidstid er fra kl. 07.00 – 19.00 mandag til fredag. Lørdager fra kl. 08.00 til 16.00.

Det vil også forekomme arbeider på lørdager fremover.

Byggeplass har kameraovervåkning.

 

 

 

 

Meld din
interesse her

Som interessent vil du få oppdateringer med nyhetsbrev og kan bli kontaktet av Meglergaarden. Vi lagrer dine opplysninger sikkert digitalt, og så lenge salget av Sjøhagen Brygges boliger pågår. Kun megler og samarbeidende markedsbyrå har tilgang til opplysningene. Du kan når som helst melde deg av interessentlisten ved å følge oppgitt link i nyhetsbrevet.

Kontakt våre meglere om Sjøhagen Brygge

Andreas Thoring
Andreas Thoring
Eiendomsmegler MNEF
Tel: 918 21 500
E-post
Mats Måleng
Mats Måleng
Eiendomsmegler MNEF
Tel: 977 19 559
E-post